مشاهده لیست کل سمینار ها

دومین همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور

دومین همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور

برگزارکننده : دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران،بانک مسکن،بانک کشاورزی،بانک صنعت و معدن،بانک توسعه صادرات ایران،بانک توسعه تعاون

 

محورهای همایش :

بانکداری توسعه‌ای کشوری در جهان :

الف) بانکداری توسعه‌ای کشوری :

 • روند تکامل بانکهای توسعه ای در نظامهای مالی و تجربیات موفق در بانکداری توسعه ای ( در کشور های دارای نظام بانکی اسلامی و متعارف )
 • بانکداری توسعه‌ای و نقش آفرینی در تامین مالی طرحهای زیر بنایی، طرحهای صنایع متوسط و کوچک و طرحهای نوین
 • بانکداری توسعه ای ، توسعه پایدار و مسولیتهای اجتماعی
 • روشهای نوین در تجهیز منابع توسط بانک های توسعه ای
 • روشهای نوین در تخصیص منابع ( روش شناسی مناسب ارزیابی و انتخاب طرحهای بخش عمومی و بخش خصوصی ) در بانکهای توسعه ای
 • بانکداری توسعه ای و روشهای نوین کنترل و مدیریت اجرای طرحهای مشارکتی – اجرایی
 • الگوهای حمایتی عملیاتی موفق در هدایت بانکهای توسعه ای
 • بررسی معماری IT در بانکداری توسعه ای
 • تاریخچه شکل گیری نهادهای مالی و بانکهای توسعه ای

ب) بانکداری توسعه ای جهانی :

 • نقش بانکهای توسعه ای چند ملیتی ( منطقه ای ) در توسعه مناطق و کشورها
 • نهادهای توسعه ای بین المللی و کارکرد آنها

بانکداری توسعه ای در ایران :

 • سیر تحول مفاهیم بانکداری توسعه ای و تطبیق آن با نیازهای اقتصاد ایران
 • انتظارات متقابل دولت ، بانک مرکزی و بانکهای توسعه ای از یکدیگر
 • آسیب شناسی عملکرد موفق بانکداری توسعه‌ای و چالش‌های پیش روی فعایت مطلوب بانک‌های تخصصی  توسعه‌ای در کشور
 • بهبود زمینه های همکاری بین المللی و فرا منطقه ای از طریق واسطه گری بانکها ی توسعه ای در جذب سرمایه گذاری خارجی
 • نقش بانک های توسعه ای در شرایط تحریم و شرایط پساتحریم
 • الگوی مطلوب حمایتی دولت و بانک مرکزی از بانکهای توسعه ای در ایران
 • بررسی نقش بانکهای توسعه ای در چشم انداز توسعه اقتصادی کشور طی ده سال آینده .( افق 1404 )
 • نقش بانکهای توسعه ای در شکل گیری اقتصاد مقاومتی
 • بانکهای توسعه ای ، ارتباطات حرفه ای بین المللی و اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به کشور
 • اهمیت و نقش R&Dدر بانک های توسعه ای و نقش مراکز پژوهشی و دانشگاه ها در تحول بانکداری توسعه ای در کشور

عملکرد بانکهای توسعه ای و چالش های پیش رو در ایران :

 • عملکرد پنج بانک توسعه‌ای ( صنعت و معدن ، کشاورزی ، مسکن ، توسعه تعاون و توسعه صادرات) در بازار پول کشور
 • بانک کشاورزی و بخش کشاورزی
 • بانک توسعه تعاون و بخش تعاون
 • بانک صنعت و معدن و بخش صنعت و معدن
 • بانک مسکن و بخش مسکن
 • بانک توسعه صادرات و بخش تجارت خارجی
 • نقش مقررات و قوانین و بویژه مقررات نظارتی حاکم بر بانکهای توسعه ای در ایران
 • نقش ابزارها و نهادهای مالی نوین و ساختار یافته در بانکهای توسعه ای
 • نقش سرمایه و روشهای تامین مالی در بانکهای توسعه ای

اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری

اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری

برگزارکننده : دانشگاه اسوه با همکاری دانشگاه آتاترک ترکیه

 

 

محورهای همایش :

مدیریت :

 • مدیریت ساخت و اجرا
 • مدیریت بحران
 • مدیریت صنعت و تولید
 • مدیریت مالی
 • مدیریت تحقیق
 • مدیریت تحول
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت فرهنگی
 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت صادرات و واردات بین المللی
 • مدیریت دولت
 • کیفیت و بهره وری
 • مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت تحقیق و توسعه
 • مدیریت فرهنگ سازی
 • مدیریت برنامه ریزی
 • مدیریت شهری
 • مدیریت اسلامی
 • اخلاق در مدیریت
 • چالش های مدیریت
 • کارآفرینی و مدیریت
 • رهبری در هزینه (مدیریت هزینه)
 • مدیریت ریسک و پدافند غیرعامل
 • چالش های سازمانی در مدیریت
 • مالیات و مدیریت درآمد
 • مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعه
 • پسا برجام و رخنه های نفوذ فرهنگی و اجتماعی

اقتصاد :

 • اقتصاد و فرهنگ
 • اقتصاد و مدیریت
 • اقتصاد توسعه
 • کارآفرینی و اقتصاد
 • چالش های اقتصادی
 • اقتصاد مقاومت
 • اقتصاد و برنامه ریزی شهری
 • پسابرجام و نتایج آن در توسعه اقتصاد

حسابداری :

 • حسابداری و حسابرسی
 • حسابداری و مدیریت
 • روش های تامین مالی در سازمان ها
 • کارآفرینی و حسابداری
 • بانکداری
 • چالش های اجرای مدیریت حسابداری
 • بحران های مالی و اقتصادی
 • توسعه حسابداری و ارزیابی عملکردی
 • سیستم های اطلاعاتی حسابداری

توسعه شهری :

 • معماری و هویت شهری
 • مدیریت معماری و هنر اسلامی
 • کارآفرینی و توسعه شهری
 • مدیریت شهری و برنامه ریزی
 • شهرسازی و توسعه شهری
 • طرح‌های گسترش شهری و منطقه ای
 • شهرهای جدید و توسعه شهری
 • توسعه نوین شهری
 • برنامه ریزی مدیریت و طراحی شهری
 • مدیریت و بهینه سازی انرژی
 • مقیاس انسانی در مقیاس شهری
 • شهرسازی پایدار

برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری :

 • برنامه ریزی منطقه ای و شهری
 • برنامه ریزی کالبدی شهری
 • حقوق شهری
 • مدیریت شهری
 • طراحی شهری
 • مدیریت پروژه های شهری
 • كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
 • مشارکت در امور شهری
 • بهسازی و نوسازی شهری
 • تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری

مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری :

 • فضای سبز و محیط زیست شهری
 • شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
 • شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 • مسائل محیط زیست کلان شهرها
 • اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
 • اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
 • حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
 • کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
 • اكولوژي شهري ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه
 • مدیریت پسماند در شهرها
 • فاضلاب شهری و تصفیه آن
 • توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
 • اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
 • همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه با محيط زيست
 • ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهری
 • طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست

منظر شهري پايدار و توسعه :

 • پايداري و منظر شهري
 • تعاريف، مفاهيم و مباني نظري منظر شهري
 • برنامه ريزي و مديريت منظر شهري
 • تجارب داخلي و خارجي در زمينه منظر شهري
 • عناصر سازنده سيما و منظر شهري
 • آسيب‌شناسي منظرشهري
 • منظر شهرهاي اسلامي و شهرهاي ايران
 • منظر طبیعی شهر و شهرهاي سنتي و جدید
 • منظر شهري ، مسائل اجتماعي و خاطرات جمعي
 • نمادها، نشانه ها، هنرهاي تجسمي و منظر شهري
 • منظر شهري بافت هاي فرسوده و تاريخي
 • منظر شهري بافت هاي نوساز
 • ضوابط و دستورالعمل هاي منظر و نماهاي شهر

کنفرانس بين المللى کسب و کار: فرصت ها و چالش ها

کنفرانس بين المللى کسب و کار: فرصت ها و چالش ها

برگزارکننده : دانشگاه فنی و حرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا، شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان و شرکت پیشگامان پژوهش های نوین

 

محورهای همایش :

 • حسابداری 
 • مدیریت
 • اقتصاد
 • کارآفرینی
 • کسب و کار

کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری

کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری

برگزارکننده : انجمن علمی هم اندیشان مبتکر ایران زمین

 

 

محورهای همایش :

 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی سلامت
 • علوم شناختی
 • روانپزشکی و روان سنجی
 • مشاوره
 • سایر مباحث مرتبط با علوم روانشناسی
 • فلسفه تعلیم و تربیت
 • تعليم و تربيت اسلامي
 • برنامه ریزی درسی و آموزشی
 • آموزش و پرورش
 • تحقیقات آموزشی
 • سایر مباحث مرتبط با علوم تربیتی
 • علوم رفتاری

22 تا 23 تیر 95توضیحات بیشتر
چهارمین کنفرانس ملی"مدیریت، اقتصاد و حسابدری"

چهارمین کنفرانس ملی"مدیریت، اقتصاد و حسابدری"

چهارمین کنفرانس ملی"مدیریت، اقتصاد و حسابدری" در سال 1395 برگزار شد.

دانشگاه تبریز و سازمان مدیریت صنعتی تبریز برگزار کننده این همایش بود.

 

محورهای همایش :

مدیریت صنعتی و سیستم :

رویکردهای هیوریستیک و متاهیوریستیک در مدیریت و مهندسی صنایع

داده کاوی و کشف دانش

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت تولید و عملیات

تولید بدون کارخانه

شبیه سازی عامل بنیان

پویائی شناسی سیستم ( System Dynemics)

طرح ریزی واحد های صنعتی

مدیریت کارخانه

تئوری های تصمیم گیری

و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت صنعتی

مدیریت دولتی و سازمان های عمومی :

مدیریت منابع انسانی

تحول سازمانی

خط مشی گذاری

مدیریت دولتی نوین

رفتار سازمانی

مدیریت تطبیقی و توسعه

دولت الکترونیک

و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت دولتی

مدیریت بازرگانی و بازاریابی :

رفتار مصرف کننده

برند سازی

بازاریابی صنعتی

بازاریابی رابطه مند

بازاریابی و شبکه های اجتماعی

بازاریابی در فضای مجازی

بازاریابی عصبی

مدیریت ارتباط با مشتری

بازاریابی بین المللی و صادرات

تجارت جهانی

مدیریت فروش

مدیریت مذاکره

مدیریت استراتژیک

و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت بازرگانی و بازاریابی

مدیریت مالی و حسابداری :

چالش هاي تحقيقات حسابداري و مديريت مالي

رويكردهاي حسابداري و مديريت مالي

مباحث جديد مديریت مالي و حسابداری در جهان

بازاريابي مالي

اخلاق حرفه اي در حسابداري و مديريت مالي

مهندسي مالي

حسابداري دولتي و صنعتی

بازارهای پولی و مالی

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت مالی و حسابداری

اقتصاد :

مدیریت اقتصاد

اقتصاد بازرگانی

اقتصاد عمومی و دولتی

اقتصاد منابع

رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی

 • اقتصاد جهانی
 • و سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد

 

23 ارديبهشت ماه 1395توضیحات بیشتر
کنفرانس بین المللی مدیریت نوین در افق 1404

کنفرانس بین المللی مدیریت نوین در افق 1404

برگزارکننده : پژوهشگاه دولت اسلامی به همراه دانشگاه آزاد اسلامی

 

محورهای همایش :

بررسی بایدها و نبایدهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت :

 • نقش مدیریت و سرمایه انسانی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
 • ساختار بهینه در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
 • راهکارها و چالشها مدیریت اسلامی در افق 1404
 • بررسی الگوهای توسعه در کشورهای توسعه یافته

مدیریت فرهنگی و آینده مدیریت :

 • جایگاه مهندسی فرهنگی در افق چشم انداز
 • مدیریت رسانه در افق 1404
 • چالش های نوین در مدیریت آموزشی
 • سرمایه انسانی آینده ساز
 • مدیریت منابع انسانی در افق 1404
 • مباحث ویژه سرمایه های انسانی در سازمان های نوین

تعالی سازمانی :

 • مدیریت صنعتی در سازمان های نوین
 • مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی در افق 1404

نقش مدیریت در اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان :

 • مدیریت بازرگانی و بازاریابی در چشم انداز 1404
 • الگوها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی در ایران 1404
 • مدیریت مالی سازمانهای دولتی در افق 1404
 • مدیریت بیمه و بیمه های نوین در افق 1404

آینده پژوهی با رویکرد راهبردها و راهکارهای مدیریت آینده :

 • مدیریت استراتژیک و رقابت در سازمان های نوین بین المللی
 • مباحث ویژه مدیریت دولتی نوین
 • رهبری و رفتار سازمانی در سازمان های نوین
 • مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات در چشم انداز 1404
 • برنامه ریزی و آینده پژوهی در مدیریت شهری

30 اردیبهشت 95توضیحات بیشتر
همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران

همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران

 

 

محورها ی همایش :

 • مدیریت آموزشی:
 • اصول مدیریت آموزشی
 • مدیریت آموزش عمومی
 • مدیریت آموزش عالی
 • کارکردهای مدیریت آموزشی
 • الزامات مدیریت آموزشی
 • فلسفه علم و روش های پژوهش در مدیریت آموزشی
 • سیاستگذاری آموزشی
 • مبانی اقتصادی مدیریت آموزشی
 • نظارت و راهنمایی در فرآیندهای آموزشی
 • نظام های طبقه بندی در مدیریت آموزشی
 • رهبری آموزشی
 • ماهیت کارآفرینی در مدیریت آموزشی
 • جامعه شناسی آموزش
 • روش های نوین آموزشی
 • اصول، نظریه ها و یافته های علمی آموزشی
 • الزامات مدیریت آموزش در سازمان های پیشرو
 • چالشهای مدیریت آموزشی در ایجاد شایستگی کارکنان
 • داده کاوی و پردازش داده در مدیریت آموزشی
 • ارزیابی و اندازه گیری مدیریت آموزشی
 • مدیریت آموزشی و حوزه های سازمانی
 • جلب نظر سياستگذاران عالي و مديران ارشد دولتي و خصوصی نسبت به مديريت دانش
 • بررسی دستاوردهاي ارزنده مديران و كارشناسان سازمانها و شركتهای مختلف در زمينه مديريت دانش
 • تشويق انديشمندان و صاحبنظران مديريت دانش و حوزه های وابسته به ارائه دستاوردهاي علمي
 • چگونگی شناخت عوامل فرهنگی،اجتماعی و تربیتی در رابطه با مسئولیت مدیریت در مدیریت آموزشی
 • تاثیر مهارت در کاربرد اصول و فنون مدیریت آموزشی
 • شناخت اصول و فنون و مفاهیم مدیریت عمومی و مدیریت آموزشی
 • تاثیر نظارت و کنترل در مدیریت آموزشی
 • چکونگی پی‌ریزی مبنایی منطقی برای مدیریت اسلامی با رویکردی به مدیریت آموزشی
 • مدیریت آموزشی به عنوان قلمروی حرفه ای
 • ویژگی‌های مدیریت آموزشی
 • چالش نوین در مدیریت آموزشی
 • نقش مدیریت آموزشی تخصصی در اثربخشی نظام آموزش و پرورش

 

 • سازمان های آموزشی:
 • تئوری های سازمان و مدیریت در آموزش
 • مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های آموزشی
 • استراتژی های رهبری اثربخش در سازمان های آموزشی
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
 • مدیریت مالی سازمان های آموزشی
 • مدیریت آموزش کارکنان
 • عناصر سازمانی در مدیریت آموزشی
 • سازمان های آموزشی متمرکز و نامتمرکز
 • الزامات مدیریت آموزشی در سازمان
 • اصول مدیریت علمی در سازمان های آموزشی
 • تبیین رفتار در سازمان های آموزشی
 • تاثیر مکاتب و نظریه های سازمان و مدیریت بر مدیریت آموزشی
 • ویژگی های محیط های آموزشی
 • مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
 • مدیریت آموزشی تطبیقی
 • نظام های نوین آموزشی
 • نظریه های یادگیری و الگوهای نوین تدریس
 • روش های فعال یاددهی و یادگیری
 • نیازسنجی آموزشی مبتنی بر شایستگی های سازمانی
 • شناخت و تبیین در توسعه شایستگی های منابع انسانی
 • شایستگی مورد نیاز در دستیابی به اهداف سازمانی در شرایط بحران
 • آسیب شناسی نیاز سنجی آموزشی سازمان ها
 • بررسی موانع ایجاد نوآوری در سازمان های آموزشی
 • رهبری اخلاقی در سازمان های آموزشی
 • نقش توسعه منابع انسانی در تغییر و نوآوری سازمان‌های آموزشی
 • راهکارهای
 • جهانی شدن و تحولات استراتژیک در مدیریت و سازمان های آموزشی
 • معضلات و الگوی راهبردی ترویج اخلاق در سازمان های آموزشی
 • بررسی عامل های مؤثربرتمایل اعضای سازمان های فرهنگی- آموزشی برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده

20 شهریور 95توضیحات بیشتر
کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم

کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم

کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم در سال 1395 برگزار شد.

واحد پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز برگزار کننده این همایش بود.

 

محورهای همایش :

مدیریت و تمام زیر مجموعه های مدیریت

اقتصاد :

برنامه ریزی

نظام های اقتصادی

همکاری های اقتصادی

صنعتی و سرمایه گذاری ایران و اروپا اقتصاد بازرگانی

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

اقتصاد مقاومتی

اقتصادبین الملل

اقتصاد انرژی

اقتصاد سنجی

اقتصاد پولی

اقتصاد کشاورزی کاربردی

اقتصاد مدیریت کاربردی

اقتصاد محیط زیست

اقتصاد منابع

اقتصاد شهری و روستایی

اقتصاد برنامه ریزی کاربردی

اقتصاد بخش عمومی

تجارت بین الملل

اقتصاد سلامت

اقتصاد بهداشت

و سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد

حسابداری :

تئوری های حسابداری و چارچوب نظری

اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت

ارزیابی استاندارد های بین المللی

حسابداری تلفیقی

حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی

حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن

نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه

کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت

تولید و حسابداری مدیریت

یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری

استانداردهای حسابداری و حسابرسی

روش های تأمین مالی در سازمانها

لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی

نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری

مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها

تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل 44

نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی

ارزش افزوده و گزارشگری مالی

اخلاق در حسابداری و حسابرسی

مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران

کاربرد اینترنت در حسابداری

سیستم های اطلاعات حسابداری

حسابداری مدیریت و مدیریت قیمت تمام شده

مدیریت استراتژیک هزینه و عملکرد در فضای کسب و کار

حسابداری مدیریت و نقش آن در بحرانهای مالی و اقتصادی

حسابداری مدیریت و اصلاح الگو مصرف منابع مالی

ضرورت حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه

حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان

حسابداری مدیریت و بودجه ریزی عملیاتی

حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد

ابزار و تکنیک های حسابداری مدیریت

هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت

برنامه ریزی و بودجه ریزی شناور

محاسبه و قیمت تمام شده کالا و خدمات

آموزش حسابداری

تحقیقات بازار سرمایه

حسابداری و نظام راهبری شرکتها

حسابداری و ارزیابی عملکرد شرکتها

نقش حسابداری در تحول اقتصادی

چالشهای توسعه حسابداری و حسابرسی در ایران

نقش حسابداری و حسابرسی در بهبود نظام مالیاتی کشور

و سایر موضوعات مرتبط با حسابداری

علوم انسانی :

روانشناسی بالینی

روانشناسی عمومی

روانشناسی اجتماعی

علوم تربیتی

حقوق

بانکداری اسلامی

فلسفه

علوم سیاسی

جامعه شناسی

الهیات و معارف اسلامی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات انگلیسی

عربی

علوم اجتماعی

30 ارديبهشت ماه 1395توضیحات بیشتر
دومین کنفرانس ملی علوم مدیرت نوین و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی ایران

دومین کنفرانس ملی علوم مدیرت نوین و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی ایران

برگزارکننده : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی

 

 

محورهای همایش :

مدیریت نوین :

 • مدیریت دولتی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت ورزشی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت رسانه ای
 • مدیریت زمان
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیریت شهری
 • مدیریت امور فرهنگی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت کارآفرینی
 • مدیریت MBA
 • مدیریت آموزش عالی
 • مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
 • مدیریت محیط زیست
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت انرژی
 • مدیریت و برنامه ریزی
 • مدیریت بحران
 • مدیریت پدافند غیرعامل
 • مدیریت علوم اجتماعی
 • مديريت انتظامي
 • مديريت امور دفاعي
 • مدیریت و توسعه پایدار
 • مدیریت ثبت اسناد و املاك
 • مدیریت جهانگردی
 • مدیریت اطلاعات
 • مدیریت کتابخانه ای
 • مديريت اماكن متبركه مذهبي
 • مديريت توليد و عمليات
 • مدیریت تصمیم گیری و سیاستگذاری
 • سایر مباحث مرتبط با علوم مدیریت نوین

برنامه ریزی اجتماعی و فرهنگی :

 • برنامه ‌ريزي و مديريت فرهنگی
 • جامعه و فرهنگ شهري نوین
 • امنيت اجتماعی و توسعه نظم عمومی
 • برنامه ریزی و آمایش سرزمین
 • پژوهش علوم اجتماعی و فرهنگی
 • علوم ارتباطات اجتماعی و فرهنگی
 • مطالعات زنان و خانواده در جامعه
 • مطالعات فرهنگی و مدیریت رسانه
 • جمعیت شناسی
 • مددكاری اجتماعی
 • برنامه ريزی رفاه اجتماعی
 • برنامه‌ریزی اداری
 • برنامه ریزی و مدیریت تولید
 • برنامه ریزی طراحی و مدیریت
 • برنامه ریزی گردشگری
 • مطالعات راهبردي فرهنگ
 • برنامه ريزی امور فرهنگی
 • زیست اخلاق اسلامی
 • مطالعات جوانان
 • فلسفه تعلیم و تربیت
 • مدیریت راهبردی فرهنگ
 • تبلبغ و ارتباطات اجتماعی و فرهنگی
 • فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • دانش اجتماعی مسلمین
 • سایر مباحث مرتبط با علوم اجتماعی و فرهنگی
 • محورهای ویژه :
 • نقش مدیریت نوین در کاهش آسيب‌هاي فرهنگي- اجتماعي  جامعه
 • راهکارهای کاهش آلودگي‌هاي شهري، امنيت رواني و اجتماعي در شهرها
 • راههای توسعه و ترویج علوم و فنون پايدار فرهنگي
 • راهکارهای ضرورت توجه به فرهنگ و اندیشه اسلامی در جامعه
 • ضرورت توجه به اخلاق حرفه‌اي و آموزش در مباحث فرهنگی و اجتماعی
 • روش‌هاي آموزشي نوين در مباحث اجتماعی و فرهنگی
 • توسعه نظم عمومی در جامعه از طریق برنامه های فرهنگی
 • ارائه  الگوهاي توسعه و مديريت شهر ايراني اسلامي
 • ارائه راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار همه جانبه در بخش اجتماعی و فرهنگی
 • اهتمام ویژه به مباحث مديريت بحران و پدافند غيرعامل در علوم مدیریت نوین
 • نقش جامعه شناسي شهري و روانشناسي محيطي در توسعه فرهنگ  عمومی
 • نوآوري و خلاقيت و آشنايي با تكنيكهاي نوين مدیریت
 • اهميت سرمايه گذاري در آموزش و پژوهش در فرآيند رشد و توسعه اجتماعی و فرهنگی
 • نقش سازنده فناوری های نوین در پیشبرد جامعه
 • سایر مباحث مرتبط

کنگره بین المللی علوم انسانی ، مطالعات رفتاری و آسیب های فرهنگی اجتماعی جامعه

کنگره بین المللی علوم انسانی ، مطالعات رفتاری و آسیب های فرهنگی اجتماعی جامعه

برگزارکننده : مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی اجتماعی

 

 

محورهای همایش :

علوم انسانی :

 • الهیات و معارف اسلامی
 • الگوهای ایرانی اسلامی
 • علوم اقتصادی و توسعه
 • زبان شناسی و آموزش
 • حقوق و علوم سیاسی
 • جغرافیا و برنامه ریزی
 • مدیریت و حسابداری
 • ادبیات و هنر اسلامی
 • علوم قرآن و حدیث
 • تاریخ و تمدن
 • مطالعات رفتاری
 • آموزش و پرورش "پیش دبستانی، ابتدایی ، تطبیقی"
 • مشاور و راهنمایی( شغلی، خانواده، توانبخشی )
 • آموزشهای قبل از ازدواج و سلامت خانواده
 • مدیریت ، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
 • برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین
 • روانشناسی شخصیت و سلامت
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
 • روانشناسی بالینی و تربیتی
 • سلامت معنوی و روانی
 • روانشناسی عمومی

آسیب های اجتماعی فرهنگی اجتماعی جامعه:

 • مقابله با آسیب های اجتماعی در جامعه
 • مددکاری اجتماعی و سلامت روان
 • جامعه شناسی مسائل اجتماع
 • تربیت اخلاقی و شهروندی
 • برنامه ريزی رفاه اجتماعی
 • علوم ارتباطات اجتماعی
 • مطالعات زنان و خانواده
 • پژوهش علوم اجتماعی
 • زیست اخلاق اسلامی
 • تعلیم و تربیت دینی

31 شهریور 95توضیحات بیشتر

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ