اولين همايش راهكارهاي نوين در روانشناسي ،علوم اجتماعي و علوم تربيتي

موضوع اصلی: روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی

به اتمام رسیده

وب سایت: http://www.npseconf.ir/fa/

تلفن: 09374917379

زمان برگذاری: 14 مرداد 95


 

 

محورهای همایش :

روانشناسی :

 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی شخصیت
 • خانواده درمانی
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
 • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 • سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)
 • روانشناسی سلامت
 • روانشناسی اسلامی
 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
 • روانشناسی ورزش
 • مشاوره
 • علوم اعصاب
 • روانپزشکی
 • روان پرستاری
 • پرستاری
 • اعتیاد
 • و سایر رشته های مرتبط

علوم تربیتی :

 • آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان
 • فلسفه تعلیم و تربیت
 • برنامه ریزی درسی
 • تعلیم و تربیت اسلامی
 • برنامه ریزی آموزشی
 • آموزش در پرورش ابتدایی
 • آموزش پیش دبستانی
 • تکنولوژی آموزشی
 • برنامه ریزی درسی
 • تحقیقات آموزشی
 • مدیریت آموزشی
 • آموزش الکترونیک
 • اخلاق اسلامی
 • تعلیم و تربیت در اسلام
 • و سایر رشته های مرتبط

علوم اجتماعی، فرهنگی و جامعه شناسی :

 • علوم اجتماعی
 • پژوهشگری اجتماعی
 • جامعه شناسی
 • جامعه شناسی دینی
 • جزا و جرم شناسی
 • علوم ارتباطات اجتماعی
 • مطالعات زنان و خانواده
 • مردم شناسی
 • جمعیت شناسی
 • مددکاری اجتماعی
 • برنامه ریزی رفاه اجتماعی
 • مطالعات راهبردی فرهنگ
 • مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی
 • و سایر رشته های مرتبط

محور ویژه :

 • راهکارهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در جامعه
 • سبک زندگی سالم
 • راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی
 • اخلاق و فرهنگ در پژوهش
 • توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده‌ها
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • رفتار در مدیریت
 • فناوری های نوین و آموزش علوم انسانی
 • فناوری های نوین و تحول در علوم انسانی
 • کاربرد فناوری های نوین در علوم انسانی
 • فناوری های نوین و علوم انسانی اسلامی    
 • فناوری های نوین و بومی سازی علوم انسانی   
 • فناوری های نوین و تغییر در مبانی علوم انسانی
 • فناوری های نوین و فلسفه علوم انسانی
 • و سایر علوم رفتاری و مرتبط

بخش آزاد :

 • پژوهش های مستخرج از پایان نامه سایر رشته ها

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ