اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ،اقتصاد،حسابداری و علوم تربیتی

موضوع اصلی: مدیریت ،حسابداری، اقتصاد و علوم تربیتی

به اتمام رسیده

تلفن: 09192949014

زمان برگذاری: 29 خرداد ماه 1395


اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ،اقتصاد،حسابداری و علوم تربیتی در سال 1395 برگزار شد.

 جمع از اساتید دانشگاه برگزار کننده این همایش بود.

محورهای کنفرانس :

مدیریت :

مدیریت دانش(KM)

مدیریت دولتی ، مدیریت دولتی نوین (NPA)

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

مدیریت اجرایی

تجارت الکترونیک

مدیریت گردشگری و جهانگردی

مدیریت منابع انسانی (HRM) ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) ، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی ( EHRM)

تحول فرهنگی و اخلاقی در سیستم های مدیریت اطلاعات

نقش برقراري ارتباطات مؤثر با ذينفعان در پذيرش فرهنگ استفاده از خدمات الكترونيك

چالش های فرا روی مدیریت  و افق های نوین در مدیریت

یادگیری سازمانی ، سازمان یادگیرنده و سازمان یاد دهنده

سازماندهی و اصلاح روش ها و تشکیلات

بررسی تاثیرات توانمند سازی سرمایه انسانی ، فرهنگ سازمانی  و مدیریت استعداد در مدیریت تحول

مدیریت تعارض و چالش های رفتاری،نقش شایسته گزینی و شایسته پروری در تحول سازمان ها

مديريت و کارآفريني ، دانشگاه کارآفرین و ارزش آفرین ؛ دانشگاه نسل سوم

مديريت بيمه

مديريت کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان

بازاریابی و بازارسازی ؛ روش ها ، الگوها ، رویکردها ، موانع و راهکارها

مديريت مالی

مديريت استراتژيک

نقش مدیریت جهادی در همسویی سیاست های سازمان ها و برنامه های کلان کشور و افزایش تولیدملی

مدیریت رفتار و مدیریت زمان در سازمان ها و شرکت ها

توانمند سازی منابع انساني، مدیریت بهره وری و عوامل موثر بر بهره وري نیروی انساني

مدیریت سرمايه فکري توسعه پایدار

مدیریت امور بانکی

سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

کسب و کار و کارآفرینی از دیدگاه قرآن و اسلام

مديريت امور فرهنگی  و مدیریت رسانه

هوش هیجانی و هوش معنوی

مدیریت آموزش عالی

مدیریت شهری

 مدیریت گردشگری

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مدیریت محیط زیست

مدیریت ریسک ، مدیریت بحران ، رهبری و مدیریت رفتار سازمانی

خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی

اخلاق حرفه ای و رضایتمندی شغلی و تحول نظام اداری 

مدیریت اسلامی

ارزیابی عملکرد کارکنان

و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت

مديريت وتوسعه پایدار گردشگری

مدیریت وبرنامه ریزی توسعه پايداردر گردشگری

مدیریت‎استراتژیک‎درصنعت گردشگري پايدار

مطالعات تطبیقی در سیاست های گردشگری پايدار

مشکلات،موانع ونیازهای توسعه پايدار گردشگری

گردشگري، فناوريهای نوین و شبکه های اجتماعی

مشارکت مردمي در توسعه گردشگري پايدار

سياستگذاري و خط مشي گذاري در گردشگري پايدار

مديريت منابع انساني درگردشگري پايدار

ارتباطات و هماهنگی های بین سازمانی در توسعه گردشگری پايدار

مديريت و بازاريابي خدمات گردشگري

مديريت رفتار شهروندي و گردشگري پايدار

اقتصاد :

نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی

کارآفرینی ، اشتغالزایی و درآمدزایی رشته های مختلف علوم اسلامی و علوم انسانی

کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین و اقتصاد دانش بنیان و تجاری سازی دانش و فناوری

اقتصاد دانش بنیان و ارتباط صنعت ، دانشگاه و جامعه 

آموزش، تجارت و اقتصاد

اخلاق تجارت (کسب و کار)

قانون تجارت، حقوق و اقتصاد

راهكارهاي توسعه مناطق آزاد

اقتصاد پول و بانکداری

اقتصاد صنعتی و بازرگانی

اقتصاد حمل و نقل

اقتصاد نفت و گاز

اقتصاد بین الملل و تجارت

اقتصاد سلامت رفتاری

اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای

تجارت جهانی

تجارت الکترونیک

توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار

توزيع درآمد و عدالت اقتصادی

تئوری اقتصادی و مسائل سیاسی

بازارهای مالی

تئوری¬های سرمایه گذاری

اقتصاد ، سرمایه گذاری و تولید ملی ؛ فرصت ها و چالش ها

مولفه های اقتصاد دانش بنیان و عملیاتی کردن آن در راستای اقتصاد مقاومتی

شفاف سازی و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتی

فرهنگ اقتصاد مقاومتی ( فرهنگ کار ، سرمایه گذاری ، تولید ، مصرف و ...)

اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

بهبود فضای کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی

کسب و کارهای خانوادگی

رشد و توسعه اقتصادی

آمارشناسی تجارت / اقتصاد سنجی

اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی

اقتصاد در شرایط تحریم

اقتصاد و مدیریت ورزشی

اقتصاد محیط زیست و تجارت

اقتصاد کشاورزی با تاکید بر تقویت تولید ملی

توسعه روستایی با تاکید بر تولید ملی

ارزش¬گذاري اقتصادي محیط زیستی

ارزش ¬گذاري اقتصادي تالاب¬ها

ارزش ¬گذاري اقتصادي مناطق حفاظت شده، پارک ¬های ملی و جنگلی

ارزش ¬گذاري اقتصادي پسماندهاي قابل بازيافت

ارزش¬گذاري اقتصادي عملكرد محیط زیستی صنعت

بررسي خسارت¬هاي تغيير اقليم

اقتصاد و بازاریابی گردشگری

گردشگری، اشتغال و توسعه کارآفرینی

قتصاد مقاومتی و گردشگری پايدار

گردشگري وتولید ناخالص ملی و داخلي

سرمايه گذاري و تامين مالي در گردشگري پايدار

ارزیابی طرحهای توسعه گردشگري

گردشگری، خدمات، هتلها و آژانسها

گردشگری و بخش خصوصی(سند چشم انداز 1404)

گردشگردي، سرمايه گذاري داخلي و خارجي

حسابداری :

حسابداری دولتی و پاسخگویی

سیستم های اطلاعات حسابداری

نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه

اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها

کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت

حسابداری منابع انسانی

حسابداری سرمایه فکری

حسابداری ، حسابرسی و تحولات فناوری اطلاغات

قانون مالیات و حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

حسابداری محیط زیست

یافته ها و مباحث نوین در حسابداري و حسابرسی

لزوم به کارگیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها

اخلاق حرفه ای در حسابداری وحسابرسی

مهندسی مالی,رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی

تاثیر حسابداری بر سرمایه های ملی همچون نفت

استانداردهای حسابداری و حسابرسی

روش های تأمین مالی در سازمان ها ودانشگاه ها

استانداردگذاري يکپارچه براي گزارشگري مالي

نوآوري هاي مالي در حوزه حسابداري

کاربرد فناوری اطلاعات در حسابداري

نقش حسابداري و حسابرسي در بحران هاي مالي

مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران

حسابرسی وچالش های پیش رو

و تمام موضوعات مرتبط با حسابداری و حسابرسی

علوم تربیتی :

علوم تربیتی و علوم اجتماعی

آموزش و پرورش ؛ خلاقیت و هوشمندسازی

آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان

نقش و جایگاه دانشگاه فرهنگیان در تربیت انسان دانایی محور

دانشگاه فرهنگیان و احیای علوم انسانی اسلامی ،بصیرت افزایی و تحقق سند تحول بنیادین

دانشگاه فرهنگیان و فناوری های نوین آموزشی و تقویت هویت دینی و ملی

روش های یاددهی و یادگیری

تعلیم و تربیت دینی و پیشرفت تحصیلی

روش های نوین تدریس

فضای آموزشی ، هدایت تحصیلی و جلوگیری از افت تحصیلی

آموزش پیش‌دبستانی

آموزش ابتدایی

برنامه ریزی آموزشی

مدیریت آموزشی

تحقیقات آموزشی

برنامه ریزی درسی

تکنولوژی آموزشی

کاربرد آموزش الکترونیک در علوم تربیتی

کاربرد علوم تربیتی در کاهش آسیب های اجتماعی

نقش برخورداری از جو سازمانی حمایت کننده در پرورش ایده های خلاقانه

علوم تربییتی ،خانواده و تحصیل

جامعه شناسی و علوم تربیتی

روانشناسی و علوم تربیتی

تبیین اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام

بررسی تطبیقی رابطه تربیت دینی و تربیت اخلاقی با نگرش اسلامی

نقش اسلامی سازی متون درسی در درونی شدن ارزش ها

علوم اجتماعی و علوم تربیتی و مثلث طلایی صنعت ، دانشگاه و جامعه

علوم اسلامی و علوم تربیتی و رویکردهای نوین پژوهشی

 

 

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ