پنجمین همایش سراسری محیط زیست،انرژی و پدافند زیستی

موضوع اصلی: محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

به اتمام رسیده

وب سایت: http://enconf.ir/fa/

تلفن: 77491332

زمان برگذاری: 08 شهريور ماه 1395


پنجمین همایش سراسری محیط زیست،انرژی و پدافند زیستی در سال 1395 برگزار شد.

مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار،وزارت علوم تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند برگزار کننده این همایش بود.

 

محورهای همایش : 
الف ) محیط زیست :
محیط زیست انسانی:
مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست 
اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست 
گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین 
آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی 
استاندارسازی،سیستم های مدیریتی،ایمنی،بهداشت و محیط زیست 
مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری 
مدیریت پسماند و بازیافت 
مهندسی آب و فاضلاب
سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS )
روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی 
محیط زیست طبیعی: 
تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شده   
زمین شناسی زیست محیطی 
جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی 
مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار 
مدیریت و حفاظت از پستاندارن و آبزیان دریایی 
روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی 
ب ) مدیریت انرژی :
انرژي هاي تجديد ناپذير   
انرژي هاي تجديد پذير
مدیریت بهینه انرژی: 
مديريت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف 
آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی 
فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنیت و پایدار انرژی
سیستم های انرژی، روشها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی 
پ ) پدافند غیرعامل و دفاع زیستی :
نقش پدافند غير عامل در حفظ و تامین منابع انرژی  و محيط زيست 
نقش آموزش و فرهنگ سازي پدافند زیستی بمنظور توانمندي‌ بخش های مختلف صنعت
آينده‌پژوهي و استفاده از روشهاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد
نقش پدافند زیستی در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در کشور 
روشها و رویکردهای نوین و پایداردر بخش پدافند غیرعامل و دفاع زیستی 

 

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ