همایش ملی دانشگاه، محور توسعه

موضوع اصلی: دانشگاه

در حال اجرا

ایمیل: info@udd2016.ir

وب سایت: http://conference.pnu.ac.ir/KHRazavi-udd2016/

تلفن: 051-52291375

زمان برگذاری: 18 آذر 95


برگزار کننده: دانشگاه پیام نور تربت حیدریه

 

محورهای اصلی:

آینده پژوهی  
پژوهش های نوین در علوم انسانی و مهندسی  
کارآفرینی و کارآفرینی دانشگاهی  
نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی  
توسعه و اقتصاد مقاومتی  
نقش دانشگاه در توسعه  
دانشگاه پیام نور افق 1404  
سایر زمینه های مرتبط  

 

 

 

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ