اولین همایش ملی پدافندغیرعامل حوزه دریای خزر

موضوع اصلی: پدافند، غیرعامل، دریای خزر

در حال اجرا

وب سایت: http://www.khazarseapd-conf.ir/fa/

تلفن: 01333690882

زمان برگذاری: 26 تا 27 آبان ماه 1395


اولین همایش ملی پدافندغیرعامل حوزه دریای خزر در سال 1395 برگزار شد.

استانداری گیلان - اداره کل پدافند غیرعامل گیلان - دانشگاه گیلان برگزار کننده این همایش بود.

 

محورهای همایش :

اقتصاد دریا محوربا رویکرد پدافند غیرعامل

پدافندغیرعاملدر حوزه گردشگری و اکوتوریسم دریای خزر

حمل و نقل دریایی و الزامات پدافند غیرعامل

منابع انرژی دریای خزر از نگاه پدافند غیرعامل

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصاد مقاومتی در حوزه دریای خزر

پدافند غیرعامل در بخش شیلات، کشاورزی، امنیت غذایی و توسعه پایدار در حوضه آبی دریای خزر

آلودگی های زیست محیطی و بیولوژیک در دریای خزر

پدافند غیرعامل در مهندسی با رویکرد استانهای شمالی

چالش ها و راهکارها با نگاه به مسایل استانهای کرانه دریای خزر

معماری و شهرسازی استانهای ساحلی با رویکرد پدافند غیرعامل

تهدیدات نوین در حوزه دریای خزر با نگاه آینده پژوهی (سایبری، زیستی، جنگ نرم و ...)

فرهنگ، هویت، دین و ارزشهای اجتماعی با رویکرد پدافند غیرعامل

 

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ