فراگیری علم و اهمیت آن از دیدگاه امام خامنه ای (مدظله العالی)

کنفرانس بین المللی علوم انسانی وعلوم رفتاری (شهریور 95)

0.54مگابایت 2000 تومان خرید محصول

چكیده

دین مبین اسلام، دینی است که جامعیت و کمال دارد و برای تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی بشر، درطول دوران برنامه دارد. ازسوی دیگر اهمیت علم نیز امروزه و با گسترش روز افزون انتشار نتایج پژوهش های علمی و فواید آنها، بر همگان روشن است. در نتیجه توجه به آنچه دین مبین اسلام به عنوان علم مفید و علم غیر مفید مطرح کرده است، و بطور کلی آنچه علم خوانده می شود، می تواند ما رابهتر به رستگاری در دنیا و آخرت برساند. امام خامنه ای، رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی نیز یکی ازشخصیت های فرهیخۀ جهان سیاست در دنیای کنونی هستند که هموارۀ توجه ویژه ای به بحث علم، گسترش آن، وتبلور یافتن نتایج آن در جامعه داشته اند. بنابراین در این پژوهش که به شیوۀ توصفی تحلیلی و بامراجعه به منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگارش یافته است؛ دیدگاه معظم له را در دوساحت فراگیری علوم، وآموختن از دیگران، پس از نگاهی کلی به تعریف علم از دیدگاه اسلام می پردازیم. روش کار نیز ذکربیانات مقام معظم رهبری ذیل موضوعات فراگیری علم، و آموختن از دیگران است. همچنین برایند ونتیجۀ فرمایشات معظم له نیز در انتهای مقاله ذکر خواهد گردید.

واژههای کلیدی: علم، علم آموزی، آموختن، فراگیری، امام خامنه ای

جزئیات بیشتر محصول

دسته بندی علمی: علوم انسانی، روانشناسینویسنده: 1-محمد جواد کوچک یزدی 2- سمیه علمدار 1- عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان یزد 2 - کارشناس ارشد سال انتشار: 1395
۱۳۹۵/۸/۲۶ 0.54مگابایت 2000 تومان مشاهده: 392 خرید محصول

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ