تاثیر زمان و مکان بر تغلیظ دیه در فقه و قانون مجازات اسلامی

کنفرانس بین المللی علوم انسانی وعلوم رفتاری (شهریور 95)

0.65مگابایت 2000 تومان خرید محصول

 

چکیده

موضوع )تغلیظ دیه( افزایش مقدار دیه به میزان یک سوم دیه ی کامل در ماه های حرام است ؛ ارتکاب آن توسط شخص مسلمان در یکی از ماههای حرام و حریم مکه مکرّمه موجب تشدید مجازات مالی می گردید.ولی مشکل اینجاست که در عصر حاضر ماه های حرام در زندگی کنونی مردم هیچ نقشی ندارد واین ماه ها برای آنان ، همانند گذشته های دورمحیط عرب ، ماه صلح به حساب نمی آید، امروزه دیگرازجنگ وغارت اموال حاجیان خبری نیست . در این مقاله از روش کتابخانه ای )تحلیلی ،توصیفی(استفاده گردیده است

واژههای کلیدی: تغلیظ دیه- فقه - قانون مجازات اسلامی

جزئیات بیشتر محصول

دسته بندی علمی: علوم انسانی، روانشناسینویسنده: 1-علی طالع زاری 2- عقیل خادملوسال انتشار: 1395
۱۳۹۵/۸/۲۶ 0.65مگابایت 2000 تومان مشاهده: 392 خرید محصول

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ