جهش در روان شناسی مصرف کننده

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95)   

0.28مگابایت 2000 تومان خرید محصول

چکیده

در این نوشتار به معرفی نظریه ذهنیت به عنوان جهشی در روان شناسی مصرف کننده خواهیم پرداخت؛ ذهنیت اعتقاداتی هستند که مردم در مورد اینکه آیا صفات و ویژگی ها ثابت هستند یا اینکه آیا را توسعه داد، می باشند.

بنابراین هدف از این مقاله از سه جنبه بررسی خواهند شد: اولا، منظور از طرز تفکر روشن شده است و در مورد هزینه های نسبی و منافع طرز تفکری ثابت و رشد یافته، بحث می کنیم. ثانیا، این که چگونه ذهنیت به سایر متغیرهای «شبیه طرز فکر» از جمله روش/ اجتناب و انگیزه های پیشگیری/ ارتقاء مربوط است، را توصیف می کنیم؛ و در نهایت، به بحث در مورد چگونگی درک طرز فکر مشارکت داده شده برای درک ما از مصرف کنندگان و رفتار سازمانی خواهیم پرداخت.

واژه های کلیدی: نظریه طرز فکر- نظریه ذهنیت- روانشناسی مصرف کننده- ذهنیت ثابت- ذهنیت رشد یافته.

واژه های کلیدی: نظریه طرز فکر- نظریه ذهنیت- روانشناسی مصرف کننده- ذهنیت ثابت- ذهنیت زشد یافته. 

جزئیات بیشتر محصول

دسته بندی علمی: مدیریت، صنایعنویسنده: کمال قلندری (عضو هیات علمی، مدیریت بازرگانی،بازاریابی، دانشگاه پیام نور ) سال انتشار: 1395
۱۳۹۵/۹/۸ 0.28مگابایت 2000 تومان مشاهده: 761 خرید محصول

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ