بررسی ارتباط بین فرآیندهای بازاریابی B2B و راه حل های IT: دو مطالعه موردی از کاربرد CRM در شرکت های صنعتی

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95)   

0.49مگابایت 2000 تومان خرید محصول

چکیده

این نوشتار، از یک سو، در مورد فرآیندهای بازاریابی B2B و از سوی دیگر، درباره راه حل های IT مانند مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بحث می کند. نوشتار حاضر، دو سوال اصلی پژوهش را مطرح می کند: 1) راه حل های IT در CMR چگونه با فرایندهای بازایابی B2B مرتبط می شوندکه انتظار می رود از آن ها پیشتیبانی کند؟ 2) در شرایط ویژه سازمانی، زمانی که راه حل های IT با فرآیندهای بازاریابی B2B مرتبط می شوند چه احتمالات و موانعی شکل می گیرند؟ برای بیان این هدف دوگانه، دو مطالعه موردی طولی را دو شرکت کوچک و متوسط ایتالیایی بررسی می کنیم که در بازارهای صنعتی فعالیت می کنند: گروه لوچی و الیترون که در دهه اخیر، سیستم های CRM جدید یا به روزرسانی شده را عرضه کرد. چارچوب تحلیلی ما که مجموعه ای از فرایندهای (و فرایندهای فرعی) بازاریابیB2B  را مشخص می کند به طور منظم در این دو مطالعه موردی استفاده می شود که در واقع، نشان می دهد کدام یک از فرایندهای فرعی مورد تایید قرار گرفته و کدام یک تایید نمی شوند. از آن جا که موقعیت ها و الگو های کاربردی در سیستم های CRM در این دو شرکت با هم تفاوت دارند، موانع موجود را تعیین می کنیم که بعضی از آن ها در هر دو مطالعه موردی، مشترک بوده و مسائل IT (کیفیت داده ها و قدرت تحلیلی نرم افزار)، کاربرد ویژه (ادراک پایش و اولویت آن در تعامل افراد با مشتریان)، سازمانی (جریان اطلاعات بین دپارتمان های مختلف) و درون سازمانی (انواع ارتباط با مشتری و وابستگی به شرکای خارجی برای دستیابی به اطلاعات مشتریان اصلی) را به هم مرتبط می کند.

واژه های کلیدی: فرآیندهای بازاریابی- B2B – راه حل های فناوری اطلاعات- مدیریت ارتباط با مشتری- شرکت های صنعتی- ارزیابی ابداعی. 

جزئیات بیشتر محصول

دسته بندی علمی: مدیریت، صنایعنویسنده: کمال قلندری (عضو هیت علمی، مدیریت بازرگانی،بازاریابی،دانشگاه پیام نور، ایران)سال انتشار: 1395
۱۳۹۵/۹/۹ 0.49مگابایت 2000 تومان مشاهده: 777 خرید محصول

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ