بررسی بنگاه های خرد برای غلبه بر پارادوکس های ابداعی در فرایند های توسعه محصول جدید در محیط شبکه

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95)   

0.61مگابایت 2000 تومان خرید محصول

چکیده

هدف از این نوشتار، توسعه دانش فعلی با بیان چگونگی مقابله مدیران با تنش های اصلی پارادوکس های ابداع در زمان مدیریت، فرایندهای ابداع در محیط شبکه است. پارادوکس، موضوعی ریشه دار در تحقیقات سازمانی بوده و شامل تنش، مخالفت و تناقض می باشد. ماهیت پارادوکس ها و چگونگی پذیرش آن ها موضوع بحث جاری است. زمینه های سازمانی که پارادوکس ها در آن ها مورد بررسی قرار گرفته اند شامل نظارت، ساختار هویت، مدیریت دانش و مدیریت راهبردی است. با این حال، مطالعات معدودی به بررسی موسسات خرد در غلبه بر پارادوکس در خلال زمان و به ویژه در محیط های درون سازمانی پرداخته اند. این نوشتار، دو مطالعه        

موردی اولیه از تحقیقات صورت گرفته در زمینه فرایندهای توسعه محصول جدید طولی را نشان می دهد. نمونه اول مربوط به توسعه فناوری نوین پردازش مواد غذایی و نمونه دوم در مورد توسعه یک فناوری جدید برای تصفیه آب سنگین است. در هر نمونه چند مرحله ای چهار تنش اصلی مشخص می شود: راهبرد، استانداردها، مبنای کالا/بازار/ منبع و سازمان پروژه. سپس این موارد با چهار پارادوکس اصلی مشخص می شوند: ابداعات فزاینده- رادیکال، استقلال مسیر- ایجاد مسیر، چرخه همگرایی- واگرایی و ضوابط ارزیابی- پیامدهای واقعی.

واژه های کلیدی: بنگاه های خرد- پارادوکس های ابداعی- توسعه محصول جدید- محیط شبکه- تنش.  

جزئیات بیشتر محصول

دسته بندی علمی: مدیریت، صنایعنویسنده: کمال قلندری (عضو هیت علمی، مدیریت بازرگانی،بازاریابی،دانشگاه پیام نور)سال انتشار: 1395
۱۳۹۵/۹/۱۱ 0.61مگابایت 2000 تومان مشاهده: 769 خرید محصول

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ