شناسایی و اولویت بندی استراژدی های حمایتی ساخت داخل کالا و تجهیزات

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95)    

0.56مگابایت 2000 تومان خرید محصول

چکیده

 صنعت نفت به عنوان مهم ترین و کلیدی ترین صنایع در کشور و در عرصه ی بین الملی مطرح بوده و نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها ایفا می نماید. در پروژه های توسعه فازهای پارس جنوبی که مهم ترین میدان گازی کشور می باشد، طیف بسیار گسترده ای از کالاها و تجهیزات با توجه به وجود تحریم ها با پیچیدگی هایی به کار گرفته می شوند که فرآیند تامین کالاها و تجهیزات را بسیار پرهزینه و زمان بر می نماید و در نتیجه اجرای به موقع پروژه های این منطقه را با مشکلاتی روبرو می سازد. به همین در این تحقیق با استفاده از نظرات مدیران ارشد و کارشناسان فنی در فازهای پارس جنوبی، عوامل داخلی و خارجی منطقه پارس جنوبی شناسایی می گردد و با استفاده از ماتریس SWOT استراتژی های حمایت از ساخت داخل کالا و تجهیزات استخراج می گردد و در پایان با بهره گیری از روش فراینده تحلیل سلسله مراتبی در چارچوب معیارهایی که توسط مصاحبه با مدیران دریافت شده است، اولویت بندی استراتژی های استخراج شده انجام می گیرد.

واژه های کلیدی: ساخت، تجهیزات، استراتژی، SWOT، فرایند تحلیل سلسله مراتبی

جزئیات بیشتر محصول

دسته بندی علمی: مدیریت، صنایعنویسنده: 1- مجتبی حسنعلی پور2- مهیار جاوید روزی 3- محمد رضا کوشش (استاد دانشکده معماری دانشکده شهید بهشتی)سال انتشار: 1395
۱۳۹۵/۹/۱۱ 0.56مگابایت 2000 تومان مشاهده: 789 خرید محصول

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ