به کار گیری مدل های برنامه ریزی آرمانی جهت برآورد مناسب هزینه های خدمات در برگزاری مناقصات

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95)     

0.40مگابایت 2000 تومان خرید محصول

چکیده

در برگزاری مناقصات در دستگاه های اجرایی همواره مناسب ترین قیمت و با کیفیت ترین فرایند مد نظر می باشد. به منظور برگزاری مناقصه یکی از الزامات مهم برآورد هزینه های فعالیت و یا خدمت مورد نظر است که راهنمایی برای اعضای کمیسیون معاملات و مناقصات است تا بدین روش بتوانند دیدگاه بهتری نسبت به بررسی پیشنهادات ارائه شده داشته باشند. در این بین برآورد هزینه فعالیت های عمرانی به دلیل ماهیت ابزاری

سخت افزاری خود و به کارگیری ریزمترها و فهرست بها، کمی آسانتر بوده و ابهام کمتری دارد. این امر در مورد فعالیت های خدماتی و تصدیگری مشکل تر است، زیرا در این حالت پارامترهای بیشتری وارد شده و سری های زمانی نیز تاثیر گزار می باشند. حال در صورتی که این فرایند خدماتی چند منظوره باشد، تحلیل آن نیز به مراتب سخت تر است و به کار گیری روش های برنامه ریزی خطی و استفاده از نرم افزارهای مرتبط ضروری می باشد. در این تحقیق، بر اساس ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری و روش های بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، فعالیت های مورد نظر پایش و تحلیل شد و به کمک روش های برنامه ریزی خطی برآورد مناسبی برای قیمت گذاری آن ها اتخاذ شد. با توجه به چند منظوره بودن فعالیت، جواب برنامه رایانه ای دارای چند پیشنهاد متفاوت بود که در این بین بهینه ترین برآوردها مد نظر قرار گرفت و از آن ها در ارزیابی قیمت های پیشنهادی مناقصه گذاران استفاده شد.

کلمات کلیدی: برنامه ریزی آرمانی، مناقصه، برآورد قیمت، بهنیه سازی.

جزئیات بیشتر محصول

دسته بندی علمی: مدیریت، صنایعنویسنده: 1- مجید زارع زاده 2- سمیه خوارزمی (بندر عباس بلوار امام حسین، اداره کل استاندار استان هرمزگان)سال انتشار: 1395
۱۳۹۵/۹/۱۱ 0.40مگابایت 2000 تومان مشاهده: 862 خرید محصول

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ