نقش تعهد سازمانی در تصمیم گیری بهتر مدیران

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95) 

0.62مگابایت 2000 تومان خرید محصول

چکیده

تعهد سازمانی نوعی وابستگی عاطفی به سازمان است به گونه ای که کارکنان به شدت متعهد، هویت خود را از سازمان می گیرند، در سازمان مشارکت دارند و از عضویت در سازمان لذت می برند. مدیران همواره در انجام تمامی وظایف خود با شرایطی مواجه می شوند که لزوم اتخاذ تصمیم از جانب آن ها را می طلبد. همین امر نفوذ و جایگاه بسیار مهم وظیفه تصمیم گیری را در تمامی وظایف مدیران و فرآیندهای سازمانی نیز نشان می دهد. تصمیمات، پاسخ های ما به پدیده ها و وقایع محیطی می باشند. تصمیم گیری را در تمامی وظایف مدیران و فرآیندهای سازمانی نیز نشان می دهد. تصمیمات، پاسخ های ما به پدیده ها و وقایع محیطی می باشند. تصمیم گیری مهم ترین و اساسی ترین وظیفه هر مدیر در همه رده های سازمانی می باشد تعهد سازمانی سبب تصمیم گیری بهتر مدیران می باشد تعهد سازمانی سبب تصمیم گیری بهتر مدیران می شود که در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم.  

جزئیات بیشتر محصول

دسته بندی علمی: مدیریت، صنایعنویسنده: 1- محمد رضا اسماعیلی 2- الهام شفیعی (دانشیار و عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان)سال انتشار: 1395
۱۳۹۵/۹/۱۱ 0.62مگابایت 2000 تومان مشاهده: 780 خرید محصول

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ