نقش رویکردهای مدیریت منابع انسانی در تصمیم گیری بهتر مدیران

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95) 

0.58مگابایت 2000 تومان خرید محصول

چکیده

مدیریت منابع انسانی عبارتست از رویکردی استراتژیک به جذب و توسعه، مدیریت ایجاد، انگیزش و دستیابی به منابع تعهد کلیدی سازمان، یعنی افرادی که در آن یا برای آن کار می کنند. دوریکرد نرم و سخت در مدیریت منابع انسانی وجود دارد. در رویکرد سخت به کارکنان مانند دیگر منابع نگاه می شود و در رویکرد نرم بیشتر به

این حقیقت توجه می کند که نمی توان با کارکنان مانند دیگر منابع رفتار کرد هم چنین تصمیم گیری فرایندی است که به منظور حل مسئله، مشکل یا انجام امری از میان سایر امور، راه حل یا راه حل های مناسبی انتخاب می شود. به نظر می رسد شناخت رویکردهای مدیریت منابع انسانی، مدیران را در تصمیم گیری بهتر یاری می رساند که در این مقاله به بررسی آن می پردازیم.

کلمات کلیدی: رویکردهای مدیریت منابع انسانی- رویکرد سخت- رویکرد نرم- تصمیم گیری

جزئیات بیشتر محصول

دسته بندی علمی: مدیریت، صنایعنویسنده: 1- محمد رضا اسماعیلی 2- الهام شفیعی (دانشیار و عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان)سال انتشار: 1395
۱۳۹۵/۹/۱۱ 0.58مگابایت 2000 تومان مشاهده: 789 خرید محصول

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ