بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر مزیت نسبی صنایع استان آذربایجان شرقی

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع (شهریور 95) 

0.67مگابایت 2000 تومان خرید محصول

چکیده

تداوم پرداخت یارانه ها و پایین نگه داشتن قیمت حامل های انرژی برای سالیان دراز سبب شده است تا از یک سو قیمت های نسبی در اقتصاد به گونه فاحشی دچار اختلال شده و تخصیص بهینه منابع جامعه را بر هم زند و از سوی دیگر هزینه قابل توجهی را به بودجه تحمیل کند. با توجه به اصلاح قیمت های انرژی در قانون هدفمند شدن یارانه ها، این تحقیق به بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر مزیت نسبی صنایع استان آذربایجان شرقی می پردازد. بدین منظور، با استفاده از شاخص ضریب مکانی (LQ) در حوزه صنعت، مزیت نسبی هر کدام از فعالیت های صنعتی به تفکیک کدهای دو و چهار رقمی ISIC به ترتیب مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه با اعمال افزایش در قیمت حامل های انرژی، اثرات این افزایش بر مزیت نسبی صنایع استان برآورد شده است. شاخص LQ برابر 32/4 و تولید ماشین آلات و تجهیزات با ضریب 31/4 بیشترین مزیت نسبی را دارند. با اعمال افزایش در قیمت حامل های انرژی، دباغی و عمل آوری چرم و تولید محصولات چرمی با ضریب LQ برابر 69/4  و تولید ماشین آلات و تجهیزات با ضریب LQ برابر 50/4 بیشترین مزیت نسبی را دارند.

واژه های کلیدی: مزیت نسبی، هدفمندسازی یارانه ها، فعالیت های صنعتی، استان آذربایجان شرقی، ایران. 

جزئیات بیشتر محصول

دسته بندی علمی: مدیریت، صنایعنویسنده: 1-مرتضی تهاجم پور2-عباس عرب مازار3-محمد بدلی(استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی،دانشگاه بهشتی)سال انتشار: 1395
۱۳۹۵/۹/۱۱ 0.67مگابایت 2000 تومان مشاهده: 839 خرید محصول

تبلیغات

تبلیغاتتبلیغ